Urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy – komu przysługuje?

Prawo do płatnego urlopu okolicznościowego ma każdy pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę bez względu na to, jaki wymiar ma etat. Oznacza to, że zarówno zatrudnionym na cały etat, jak i pracującym w niepełnym wymiarze godzin, a więc ½ etatu lub ¼ etatu również przysługuje prawo do urlopu okolicznościowego z zachowaniem wynagrodzenia. To, z ilu dni i w jakich sytuacjach pracownik może skorzystać nie dla każdego jest jasne.

W jakich okolicznościach można wykorzystać urlop?

Rozporządzenia wyszczególnione w II rozdziale Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w artykule 15. wskazują ilość dni, a także okoliczności, jakie muszą wystąpić, aby skorzystać z tego rodzaju urlopu.
Urlop okolicznościowy z zachowaniem wynagrodzenia w wymiarze 2 dni należy się:
w przypadku ślubu pracownika
w przypadku zgonu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy urodzenia się pracownikowi dziecka
w przypadku urodzenia się pracownikowi dziecka.
W wymiarze 1. dnia:
w przypadku ślubu dziecka pracownika
w przypadku zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby, która pozostaje pod bezpośrednią opieką pracownika lub na jego utrzymaniu.
Ponadto jeśli pracodawca wypowie umowę o pracę, ma obowiązek zapewnić urlop okolicznościowy z zachowaniem wynagrodzenia na poszukiwanie innej pracy, jeśli okrs wypowiedzenia nie jest mniejszy niż dwa tygodnie. Pracownikowi przysługują:
3 dni, jeśli okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i został on skrócony na podstawie
artykułu 36(1).1
2 dni, jeśli okres wypowiedzenia nie przekracza miesiąca.

Obowiązki pracownika względem pracodawcy

Jeśli pracownik ma zamiar skorzystać z urlopu okolicznościowego, powinien zgłosić to pracodawcy odpowiednio wcześnie, wypełniają wniosek o urlopowy. Należy w nim zaznaczyć, że chodzi o urlop okolicznościowy. Jednak to nie jedyny obowiązek pracownika. W przypadku tego rodzaju urlopu konieczne jest udokumentowanie zaistniałych okoliczności poprzez przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających okoliczność, na przykład akt małżeństwa lub akt urodzenia.