szczęśliwe dzieciństwo dziecka

Ulgi prorodzinne dostępne od 2019 roku. Sprawdź jakie!

W roku 2019 nie zmieniły się zasady rozliczania ulgi prorodzinnej w związku ze składaniem rocznego zeznania podatkowego za rok 2018 przez rodziców wychowujących dzieci. Zarówno warunki, jaki muszą spełniać podatnicy, by byli uprawnieni do skorzystania z ulgi, jak i wysokość ulgi prorodzinnej są takie same, jak w roku poprzednim.

Wysokość ulgi prorodzinnej

kredyt prorodzinnyTo, jak wysoką ulgę można odliczyć od podatku uzależnione jest przede wszystkim od liczby dzieci pozostających na wychowaniu, a także długości okresu, kiedy dzieci są pod opieka rodzica. Okres ten liczony jest w miesiącach, a nawet dniach.

Kwoty, które ulga prorodzinna pozwala odliczyć od podatku:

  • 1112,04 zł (po 92,67 zł za każdy miesiąc) – w przypadku wychowywania jednego dziecka w danym roku podatkowym
  • 2224,08 zł (po 92,67 zł za każdy miesiąc na jedno dziecko) – w przypadku wychowywania dwojga dzieci w danym roku podatkowym
  • 4224,12 zł (po 166,67 zł za każdy miesiąc na trzecie dziecko, czyli 2000,04 zł) – w przypadku wychowywania trójki dzieci
  • 6924,12 zł (po 225 zł za każdy miesiąc na czwarte dziecko, czyli 2700 zł) – w przypadku wychowywania czwórki dzieci
  • w przypadku wychowywania piątego i każdego kolejnego dziecka przez podatnika za dziecko ulga wynosi 2700 zł.

Kto może skorzystać z ulgi?

Osoby uprawnione do skorzystania z ulgi muszą być podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy mają obowiązek zeznania rocznego poprzez złożenie formularzy PIT-36 lub PIT-37, to znaczy uzyskiwali w roku podatkowych dochody opodatkowane na zasadach ogólnych ze stawkami 18 proc. lub 32 proc. Uprawnieni podatnicy są rodzicami bądź rodzicem, którzy sprawowali opiekę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem bądź dziećmi lub też opiekunami prawnymi dziecka, jeśli dziecko u nich zamieszkiwało. Ulgę prorodzinną odliczyć mogą również osoby sprawujące opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądowego bądź umowy zawartej ze starostą.

By móc skorzystać z ulgi, dzieci muszą być małoletnie lub uczyć się/studiować, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.