podwyżki płac

Kto dostanie podwyżkę w 2019 roku?

Zestawienie planowanych podwyżek na rok 2019 prezentuje się bardzo optymistycznie. Grupy zawodowe i społeczne, które w poprzednim roku ubiegały się o podniesienie płac lub wyrażały swój protest i niezadowolenie aktualną wysokością wynagrodzenia będą cieszyć się zwiększonymi dochodami i korzystnymi perspektywami na przyszłość.

Grupy zawodowe, które otrzymają podwyżki

Listopad 2018 był czasem protestów policjantów, którzy masowo przeszli na zwolnienia lekarskie. Policyjnym związkom zawodowym udało się wywalczyć porozumienie z MSWiA, na mocy którego funkcjonariusze mają otrzymać od stycznia bieżącego roku 655 zł brutto. Korzystne zmiany przewidziane są nie tylko dla tej jednej grupy służb mundurowych, ponieważ podwyżki otrzymają także żołnierze oraz pracownicy cywilni wojska. W 2019 roku pensje nauczycieli mają wzrosnąć o ponad 5 proc., co może wywołać kolejne protesty, natomiast wynagrodzenia pracowników uczelni mają być wyższe średnio o 7 proc., a w mniejszych ośrodkach nawet o 20 proc. – na ten cel przeznaczono miliard złotych. Niezależnie od stanowiska około 200 zł podwyżki mają otrzymać pracownicy sądowi. Dodatkowo zaplanowano budżet na nagrody uznaniowe.

Podwyżki dla grup społecznych

Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wzrośnie z 2100 zł brutto do 2250 zł brutto, czyli o 7,1 proc. Ponadto resort pracy działa w kierunku, by wyłączyć z płacy minimalnej dodatek stażowy, który ma być naliczany poza pensją.

Zdecydowana poprawa zaplanowana została dla emerytów i rencistów. Projekt waloryzacji zakładał, by najniższe emerytury i renty wynoszące w roku 2018 1029,80 zł wzrosły do co najmniej 1100 zł, co oznacza że minimalna podwyżka tych świadczeń wyniesie 70 zł. Takie rozwiązanie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ zrezygnowano z ustawowego prognozowanego wskaźnika waloryzacji, który miał wynosić każdego roku 3,26 proc., bowiem w efekcie najniższe renty i emerytury wzrosną nawet o 6,8 proc, czyli niemal dwukrotność podwyżek, które miały miejsce do tej pory.