Jak ustalana jest wysokość spłaty kredytu konsumenckiego?

Co dziesiąty Polak choć raz w życiu miał okazję na wzięcie kredytu gotówkowego z instytucji pozabankowej lub chwilówki. Jest to liczba rosnąca i tendencja ta sprawia, że warto zastanowić się, na jakich warunkach prowadzona jest działalność firm oferujących kredyty i pożyczki. Szczególnie interesująca jest kwestia wysokości spłaty kredytu konsumenckiego.

Kto musi weryfikować dane konsumentów?

Ważną kwestią w przypadku przyznawania pożyczek i szybkich chwilówek dla zadłużonych jest weryfikacja możliwości finansowych klientów. W efekcie, chodzi przede wszystkim o weryfikację historii kredytowej, która warunkuje przyznanie, bądź odmowę przyznania kwoty, która była przedmiotem umowy między kredytobiorcą a kredytodawcą. Ustalenie dzieje się na etapie wstępnym, po deklaracjach klienta, co do chęci wzięcia kredytu lub pożyczki.

Weryfikacji tej nie musi jednak dokonywać instytucja pozabankowa, która oferuje szybki kredyt dla zadłużonych. Oczywiście, jest zmuszona do sprawdzenia historii kredytowej klienta, jednak nie musi brać jej pod uwagę przy ustalaniu oferty i przyznawaniu pieniędzy konsumentom.

Jak ustala się Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania?

Wysoce istotną rolę w całym procesie przyznawania i korzystania z szybkich chwilówek dla zadłużonych odgrywa RRSO. Jest to rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu i różni się od oprocentowania samej raty czy innych stóp dotyczących spłacanego długu. Jak się ustala jej wartość? Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim:

  1. Kredytodawca ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta, na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta dotyczących składników preferowanego przez konsumenta kredytu, w szczególności co najmniej co do czasu obowiązywania umowy o kredyt konsumencki i całkowitej kwoty kredytu.
  2. Jeżeli konsument nie udzieli informacji zgodnie z ust. 1, kredytodawca lub pośrednik kredytowy ustala rzeczywistą roczną stopę oprocentowania oraz całkowitą kwotę do zapłaty przez konsumenta, na podstawie reprezentatywnego przykładu.

Widać zatem, że dużą rolę w przygotowaniu oferty dla klienta odgrywa on sam. Warto, by konsument był świadom tego, że może dogadać się odnośnie wartości pożyczki i korzystać z różnych opcji dopasowanych do sytuacji życiowych.